DOKUMENTEREDE RESULTATER

Er det vigtigt for dig, at det forløb du investerer i, giver konkrete resultater? F.eks. et betydeligt lavere stress-niveau? Bedre trivsel? Mere energi?

I oktober 2018 afsluttede jeg et 8-ugers gruppeforløb i mit eget koncept, som havde til formål at styrke og udvikle den mentale sundhed hos kvinder, der på forskellige måder var på vej mod forandringer i deres hverdags- og arbejdsliv.

Projektet blev støttet af Foreningen Velliv, der, ligesom jeg selv, synes det er vigtigt at sætte fokus på mental sundhed og forebygge stress, angst, depression og ensomhed.

EFFEKTEN AF ET 8 UGERS FORLØB

FORBEDRING AF DET MENTALE HELBRED I LØBET AF 8 UGER I GENNEMSNIT

ALLE DELTAGERE SOM HAR GENNEMFØRT ET FORLØB I 2018 HAR OPLEVET EN POSITIV EFFEKT

OPLEVET FORBEDRING I PROCENT FRA 10% TIL 43%

TENDENSER

Konkrete eksempler på forbedring

MERE OG BEDRE SØVN

PASSER BEDRE PÅ MIG SELV

MERE ENERGI I HVERDAGEN

MERE TRO PÅ MIG SELV OG MODET TIL AT HANDLE

HVILER MERE I MIG SELV

MERE GLÆDE

RO OG BALANCE I KROP OG SIND

MERE POSITIV INDRE DIALOG

 Forløbet

Fælles for de fleste af deltagerne var, at de i starten af forløbet oplevede mange stresssymptomer: hovedpine, koncentrationsbesvær, hukommelsesproblemer, trykken for brystet, dårlig søvnkvalitet, træthed, smerter, tristhed m.m. Ikke så ualmindeligt, når vi står overfor forandringer.

I løbet af 8 uger mødtes vi én gang ugentligt i 2 timer, hvor vi trænede konkrete, effektive værktøjer i mindfulness, flow og compassion, eksempelvis:

– Guidet meditation

– Genetablering af kontakt til kroppen via forskellige former for bevægelse og afspænding

– Træning af mindfulness og flow i hverdagssituationer (som ikke er meditation i traditionel forstand)

– Konkrete øvelser til at mestre hverdagens udfordringer